قزوین؛ مقصد گردشگری

Qazvin، Tourism Destination

 

" قُلْ سیروُا فی الْاَرضِ فانْظُرُو کَیْفَ بَدَا الخَلْقَ ثُمَ اللهُ یُنْشِیُ ا لنَشاَهَ الْاخِرَه " (سوره عنکبوت/آیه 20)
" بگو ، در زمین گردش کنید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرد سپس خداوند به همین گونه جهان آخرت را ایجاد می کند "