منطقه نمونه گردشگری باشگل

 

 

 

 

 

 

منطقه حفاظت شده باشگل در استان قزوين بین ۳۶ درجه و ۱۴ دقیقه الي ۳۶ درجه و ۳ دقیقه عرض شمالي و ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه الي ۴۹ درجه و ۴۳ دقیقه طول شرقي واقع شده است. مساحت آن ۲۵۱۹۰ هكتار مي باشد.

منطقه حفاظت شده باشگل با مساحت ۲۵۱۹۰ هكتار در هشت كیلومتری شمال غرب شهرستان تاكستان ، در محدوده دهستان‌های " قاقازان شرقی " ،" قاقازان غربی " ،" نرجه " ،" دودانگه علیا " قرار دارد . این منطقه‌ی تپه ماهوری، كم ارتفاع است كه از دشت شروع شده و به تدریج به طرف شمال و غرب ، ارتفاع آن افزایش می‌یابد. در پست ترین نقطه یعنی نواحی دشتی، ارتفاع آن هزار متر بالاتر از سطح دریا است و در بلندترین نقطه كه قله " كوه پانچال " در شمال این منطقه است، حدود ۲۱۲۸ متر از سطح دریا  ارتفاع دارد. مهم ترین كوه‌ها و ارتفاعات این منطقه " آق داغ" ، كوه " سفید "، كوه " قزقلعه "، كوه " چهل قز" ، "قازان داغ " و كوه " قره داش" است. از مهم‌ترین مناطق دشتی آن نیز می‌توان به دشت " قره باغ"، "سیچانلو" ، " حسین آباد " و " قاسم آباد " اشاره داشت.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها