منطقه نمونه گردشگری آتان

 

 

 

 

 

 

روستاي آتان در نزديكي شهر معلم کلايه، در منطقه الموت و در دهستان الموت شرقی قرار دارد و داراي ارتفاع۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ متري واقع شده است.
روستاي اتان از شمال به روستاي طالح و کلايه، از سمت شرق به روستاي بالا وناش و پائين ون اش، از غرب به روستاي گازرخان و قلعه الموت، از جنوب به روستاي کوشکدشت محدود شده است.

منطقه پيشنهادي نمونه گردشگري اتان در با توجه به فيزيولوژيک و توپوگرافي منطقه و در نظر گرفتن آبهاي سطحي و جوانب محيطي در شمال روستا و در يک پهنه مسطح پيشنهاد گرديده است . محدوده مورد نظر داراي ۵۲۳۷۶٫۳ هزار متر مربع مساحت مي‌باشد.

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها