منطقه نمونه گردشگری سمیران

 

 

 

 

 

 

قلعه سميرانات در بخش طارم سفلي و در منطقه شميرانات در ۲۵ كيلومتري سد منجيل در جاده گيلوان قرار گرفته است.
قلعه سميران در کنار درياچه سپيدرود بر بالاي تپه‌اي مرتفع و سنگي که رود قزل اوزن از جنوب آن مي‌گذرد، قرار دارد و به همين دليل بيشتر استحكامات اين قلعه در سمت شمالي آن ساخته شده است.

منطقه پیشنهادی نمونه گردشگری سمیران در با توجه به فیزیولوژیک و توپوگرافی منطقه و در نظر گرفتن آبهای سطحی و جوانب محیطی و چشم انداز زیبای سد سفید رود و رودخانه قزل اوزن در یک پهنه مسطح پیشنهاد گردیده است . محدوده مورد نظر دارای ۳۳۶ هکتار مساحت می­باشد.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها