منطقه نمونه گردشگری رازمیان

 

 

 

 

 

 

منطقه نمونه گردشگري رازميان در دهستان رودبار شهرستان از بخش رودبار شهرستان با موقعيت جغرافيايي ۵۰ درجه و ۱۲ دقيقه طول شرقي و ۳۶ درجه و ۳۲ دقيقه عرض شمالي واقع شده است،  شهر رازميان با موقعيت جغرافيايي ۳۶درجه واقع شده است. شهر رازميان از شمال به کوه کي زبر، از شرق به سياه‌کوه  و دره قاسم آباد، از جنوب غرب به کوه زينکوه و  از سمت جنوب با دره فلار در ارتفاع ۹۰۰  تا ۱۰۰۰متري واقع شده است.

منطقه پیشنهادی نمونه گردشگری رازمیان در با توجه به فیزیولوژیک و توپوگرافی منطقه و در نظر گرفتن آبهای سطحی و جوانب محیطی در یک پهنه مسطح پیشنهاد گردیده است . محدوده مورد نظر دارای۶۴۹٫۸۸۱ هزارمتر مربع مساحت می­باشد.

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها