منطقه نمونه گردشگری کامان و زرشک

 

 

 

 

 

منطقه نمونه گردشگري کامان واقع در شهرستان قزوين در بخش رودبار با مختصات جغرافيايي ۵۰ درجه ۸ دقيقه  طول شرقي و ۳۶ درجه ۲۷ دقيقه عرض شمالي قزوين قرار گرفته است، اين منطقه در بيست کيلومتري شمال قزوين با چشم اندازهاي زيبا و آب و هواي مناسب در دامنه کوهستان قرار دارد و مکاني براي گذراندن اوقات فراغت شهروندان قزويني به شمار مي­رود.

همچنين منطقه نمونه گردشگري زرشک واقع در شهرستان قزوين در بخش مرکزي قزوين با مختصات جغرافيايي  ۵۰ درجه ۵ دقيقه  طول شرقي و ۳۶ درجه ۲۵  دقيقه عرض شمالي با چشم اندازهاي زيبا و آب و هواي مناسب  در استان قزوين قرار گرفته است. نقشه شماره موقعيت مکاني  منطقه نمونه گردشگري کامان و  زرشک را نشان مي‌دهد.

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها