منطقه نمونه گردشگری یله گنبد

 

 

 

 

 

 

 

روستاي يله‌گنبد در دهستان ايلات قاقازان غربي از بخش کوهين شهرستان قزوين با موقعيت جغرافيايي ۴۹ درجه و ۴۲ دقيقه طول شرقي و ۳۶ درجه و ۲۵ دقيقه عرض شمالي در فاصله ۱۰ کيلومتري از جاده ترانزيتي قزوين – رشت واقع شده است.

اين روستا از شمال به دره آسياب خرابه، از شرق به کوه پشت يله گنبد، از غرب به کوه قشم بلاغي و از جنوب غربي به ارتفاعات قطار قوزلوخ و در ارتفاع ۲۰۰۰ – ۱۶۰۰ متري واقع شده است.

یله گنبد، یكى از دهات دهستان «قاقازان» در بخش «کوهین» شهرستان قزوین است. چشمه یله گنبد در پانزده كیلومترى شمال این ده قرار دارد و راه دسترسى به آن سخت و كوهستانى است. این چشمه در كف دره اى كه از آن رودخانه كوچكى عبور مى كند و به رودخانه شاهرود مى ریزد، از دل زمین بیرون مى آید .

آب چشمه معدنى یله گنبد از دسته آب هاى معدنى بیكربناته كلسیك آهن و گازدار خیلى گرم است. استحمام در این آب به دلیل وجود گاز كربنیك و گرماى آن، تسكین دهنده و ضد درد است. ظاهراً این آب در درمان بیمارى هاى عصبى، مفصلى و رماتیسم مؤثر است و آشامیدن آن نیز در كار دستگاه گوارش، كبد و مجارى صفرا و بیمارى هاى معده اى و روده اى و نیز بیمارى تغذیه اى مؤثر مى باشد و سالیان زیادى است كه مردم بومى از خواص این آب گرم براى درمان بیمارى هاى مختلف چون بیمارى هاى مفصلى و پوستى استفاده مى كنند.

آب گرم یله گنبد از امكانات رفاهى و اقامتى بى بهره است و با توجه به این مسئله، با اجراى طرح مطالعاتى بر روى این روستا و آب گرم معروف آن، شرایط را براى ورود گردشگران بویژه گردشگران درمانى به این روستا مهیا ساخت.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها