منطقه نمونه گردشگری آوج و آبگرم

 

 

 

 

 

منطقه نمونه گردشگري آوج و آبگرم واقع در شهرستان آوج از شمال با قزوين و تاکستان، از غرب با استان زنجان، از جنوب با استان همدان و از شرق با بوئين زهرا با استان مرکزي همجوار است. منطقه گردشگري آوج و آبگرم داراي مختصاتي تقريبي به طول شرقي ۴۹ درجه ۱۷ دقيقه و عرض شمالي ۳۵ درجه ۴۵ دقيقه واقع شده است.

چشمه آبگرم خرقان به فاصله ۹۵ کیلومتری قزوین- همدان در کنار جاده قرار دارد. رودخانه " ابهررود" از این منطقه می گذرد و آب چشمه آب معدنی خرقان پس از استفاده به آن می ریزد. رسوب های دوران چهارم اطراف چشمه را  پوشانده‌اند، آب چشمه خرقان از میان رسوبهای کربناته که بر روی سازندهای آهکی دوره ائوسن قرار گرفته اند، بیرون می آید. در این منطقه گسلی از شمال شرق به جنوب غرب وجود دارد که چشمه خرقان در قسمت انتهای جنوبی آن جای دارد. مظهر چشمه در اثر عامل هایی چون زمین لرزه، یا پدیده رسوب گذاری خود آب، در طول خط گسل تغییر محل فراوان داده و تپه‌ای از سنگ تراورتن به ارتفاع حدود ۲۰ متر در مجاور جاده آسفالته و اطراف آن پدید آورده اند. آب های چشمه خرقان از دسته آب های کلروه سدیک و بیکربناته کلسیک گرم با PH اسید و سیلیس است.آب این چشمه در درمان دردهای عصبی، سیاتیک و رماتیسم، عفونت های مجاری تنفسی، تورم گلو و حلق و برنشیت مزمن (به صورت استنشاق) موثر است.

 

مشخصات چشمه آبگرم خرقان

 

نوع چشمه : ثابت ، كارستي و داراي رسوب آهكي مي باشد.

دبي : حدود ۳ ليتر در ثانيه

دما: حدود ۵۵ درجه سانتيگراد ( دردسته چشمه هاي داغ قرار مي گيرد)

رنگ :شفاف

EC:13168

Tds:7180

Ph:6.44

آب چشمه از دسته آب های کلروه سدیک و بیکربناته کلسیک گرم با PH اسیدي مي باشد.

منطقه نمونه گردشگري در شهرستان آوج و بخش آبگرم واقع شده و بين روستاي چهل‌چشمه و در مجاورت شهر آبگرم استقرار یافته است.اين منطقه نمونه تا شهر تاکستان ۴۵ کیلومتر فاصله داشته و در۲ کيلومتري شرق آن روستاي عباس آباد قرار گرفته است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها