تقسيمات كشوری ، جمعيت و نيروی انسانی

 

 

 

استان قزوين از ۲۵ شهر آبگرم، آبیک، آوج، ارداق، اسفرورین، اقبالیه، الوند، بوئین زهرا، بیدستان، تاکستان، خاکعلی، خرمدشت، دانسفهان، رازمیان، سگزآباد، سیردان، شال، شریفیه، ضیاءآباد، قزوین، کوهین، محمدیه، محمود آباد نمونه، معلم کلایه و نرجه در قالب ۵ شهرستان (قزوین، تاکستان، آبیک، البرز و بوئین زهرا) تشكيل شده داراي ۲۳ بخش، ۴۴ دهستان و ۱۵۴۳ آبادي است. جمعيت آن بالغ بر يك ميليون و یکصد هزار نفر است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها