منطقه نمونه گردشگری باراجین

 

 

 

 

 

 

پارک ۱۴۰۰ هکتاری باراجین در دهستان اقبال غربي از بخش مرکزي شهرستان قزوين در فاصله ۵ کيلومتري از جاده ترانزيتي قزوين – رشت واقع شده است.
سایت جنگلی باراجین از شمال به ارتفاعات پس گوش و ميل، از شرق به روستای شقفي آباد، از غرب به روستاي اسماعيل آباد و از جنوب به شهر قزوين و در ارتفاع ۱۸۰۰ – ۱۴۰۰ متري واقع شده است.
منطقه پیشنهادی نمونه گردشگری باراجین در با توجه به فیزیولوژیک و توپوگرافی منطقه و در نظر گرفتن آبهای سطحی و جوانب محیطی در یک پهنه مسطح پیشنهاد گردیده است . محدوده مورد نظر دارای۱۵۰۰٫۰۰۰ متر مربع مساحت می باشد.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها