منطقه نمونه گردشگری نینه‌رود

 

 

 

 

 

 

دره نينه ­رود در دهستان رودبار شهرستان از بخش رودبار شهرستان واقع شده است،  اين دره در ميان روستاهاي هير و ويار واقع و با رود پرآبي که در آن جاري است يکي از مناطق ييلاقي و زيباي رودبار شهرستان محسوب مي‌شود که در ارتفاع بين ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ متری در امتداد رودخانه نينه ­رود قرار گرفته است.

منطقه پیشنهادی نمونه گردشگری نینه­رود در با توجه به فیزیولوژیک و توپوگرافی شدید منطقه و در نظر گرفتن آبهای سطحی و جوانب محیطی در یک پهنه مسطح پیشنهاد گردیده است . محدوده مورد نظر دارای۳۹۹۱۹۵متر مربع  در بین دو روستای هیر و ویار تعیین شده است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها