منطقه نمونه گردشگری اوان

 

 

 

 

 

 

منطقه الموت يا رودبار الموت در سلسله جبال البرز، واقع در شمال شرقي استان قزوين، جنوب مازندران و گيلان، شرق طالقان و غرب رودبار زيتون قرار دارد.
حوضه درياچه اوان با مساحت ۶۲۰ هکتار و ارتفاع ۱۸۰۰ متر از سطح دريا در منطقه کوهستاني رودبار الموت با مختصات جغرافيايي ۵۰ درجه و ۲۵ دقيقه طول شرقي و ۳۶ درجه و ۲۵ دقيقه عرض شمالي و در حدود ۸۵ کيلومتري شهر قزوين واقع شده است.

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها