منطقه نمونه گردشگری اندج

 

 

 

 

 

 

 

 

دره اندج رود در شمال شرق كوهستاني منطقه الموت قزوين قرار گرفته است. نام اين دره و رود آن برگرفته از عنوان روستايي بزرگ به همين نام در انتهاي اين دره است .
روستاي اندج از توابع بخش رودبار الموت، شهرستان قزوين، در ۱۵ کيلومتري شهر معلم کلايه و در ۸۰ کيلومتري قزوين قرار دارد.

روستاي اندج با مختصات جغرافيايي ۵۰ درجه و ۲۵ دقيقه و ۴۵ ثانيه طول شرقي و ۳۶ درجه و ۲۷ دقيقه و۵۵ ثانيه عرض شمالي واقع شده است. ،روستاي اندج درفاصله ۱۵ کيلومتري شهر معلم کلايه و در ۸۰ کيلومتري قزوين قرار دارد.

روستاي اندج از سمت شمال به روستاي كوچنان و از سمت غرب به روستاي دك و از سمت شرق به روستاهاي توان وخشكچال و از سمت جنوب به روستاي كندان سر محدود مي شود.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها