منطقه نمونه گردشگری گرمارود

 

 

 

 

 

 

 

 

روستاي گرمارود در دهستان الموت پائين از بخش الموت شرقی شهرستان قزوين، و در استان قزوين قرار دارد.
روستاي گرمارود در مختصات جغرافيايي ۵۰ درجه و ۴۴ دقيقه طول شرقي و ۳۶ درجه و ۲۳ دقيقه عرض شمالي و با ارتفاع ۱۸۳۰ متر از سطح دريا واقع شده است.

روستاي گرمارود از جنوب شرقي به روستاهاي نرميلاث و رينه رود، از سمت شرق به روستاي لواتر، از شمال شرقي به روستاي پيچ­بن، از شمال غرب به روستاي کلان و از غرب به روستاي ورک و زوارک محدود شده است.

منطقه پیشنهادی نمونه گردشگری گرمارود در با توجه به فیزیولوژیک و توپوگرافی منطقه و در نظر گرفتن آبهای سطحی و جوانب محیطی در یک پهنه مسطح پیشنهاد گردیده است . محدوده مورد نظر دارای ۱۹۷۱۴متر مربع مساحت می­باشد.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها