منطقه نمونه گردشگری حاجی آباد - فطر

 

 

 

 

 

 

روستای فطر و روستای حاجی آباد واقع در دهستان ایلات قاقازان شرقی و در بخش کوهین به ترتیب دارای موقعیت جغرافیایی ۴۹ درجه و ۵۴ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۳۱دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۵۱ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۳۱ دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است.
روستای فطر از شمال به ارتفاعات جرینگ چال از شرق به کوه خرلو و از جنوب به ارتفاعات کتله رو و از سمت غرب به کوه کاکوا در ارتفاعات ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است.
روستای حاجی‌آباد نیز از شمال با ارتفاعات زنگه گل به و دارنگول از شرق به ارتفاعات کاکول و غرب به کوه قزلر قلعه سی و از سمت جنوب به دره قنبر دره و در ارتفاعات ۱۶۰۰ – ۱۸۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است.
منطقه پیشنهادی نمونه گردشگری فطر و حاجی آباد با توجه به فیزیولوژیک و منطقه و در نظر گرفتن جوانب محیطی و مزارع اطراف در یک پهنه مسطح پیشنهاد گردیده است . محدوده مورد نظر دارای ۱۴۶۴۹متر مربع در بین دو روستای فطر و حاجی آباد تعیین شده است.

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها