غار حاجت‌خانه آکوجان

 

 

 

 

دردامنه يکي ازکوههاي نزديک روستاي آکوجان بنام« بزادشت» از ناحيه رشکين پره، غاري قرار دارد که حاجت خانه خوانده مي شود.مردم محل شبهاي جمعه به اين غار مي روند و به عبادت مي پردازند. سنگهاي بدنه داخل غار تمامي صيقلي شده و برروي آنها نقوشي کنده کاري شده است. اين غار در فاصله 79 کيلومتري ازشهرقزوين دربخش رودبارشهرستان واقع شده است.