آب انبار زنانه‌بازار

 

 

 

 

 

اين آبگير توسط مرحوم حاج ملا عبدالوهاب از علماي بنام دوره قاجار قزوين در كنار مسجد سلطاني بنا شده و ورودي آن از مسگر بازار است . راه شير ۴۳ پله اي آن پوششي از طاق آهنگ دارد و فاقد تزيينات است . مخزن كه كنجايش ۲۳۵۰متر مكعب آب را داراست به شكل مستطيل بوده و در وسط آن چهار ستون معظم كار نگهداري سقف را كه از ده گنبد كوتاه تشكيل شده انجام مي دهند . پنج بادگير مرتفع و پلكاني باريك در مخزن براي لايروبي كه به شبستان شمال غربي مسجد راه دارد از ويژگي هاي اين آب انبار محسوب مي شوند .

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها