عمارت شهرداری

 

 

 

 

 

اين بنا همزمان با مجموعه كليساي كانتور،منبع آب و … توسط روسها به منظور بهره برداري اجتماعات هنري( سينما و تئاتر) براي اتباعشان ساخته شده و داراي شش ستون در ايوان جنوبي است كه در حد فاصل ستون ها، پايه هاي سنگي چهارگوشي تعبيه شده كه به جاي گلدان استفاده  مي شود. اين ستونهاي استوانه اي سرستونهايي تزييني به شكل حلزون همراه با گل دارند و حامل سقف بنا هستند. چهار مناره كوتاه آجري به صورت مكعب در بالاي پيشاني ساختماني كه تزييناتي از گچ روكار و آجركاري به سبك گره چيني داراست با طاق تزييني همراه شده است.

در و پنجره  هاي جنوبي، شرقي غربي ساختمان ، قابي تزييني به شكل طاق ياقوس و شيشه هاي رنگي دارند. چند اتاق بزرگ و كوچك و يك سالن تقريبا" دويست متري با تزيينات گچبري مختصري در سقف از ويژگي هاي ديگر اين عمارت به شمار مي روند.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها