عمارت سردار مفخم

 

 

 

 

 

از خانه‌های دو طبقه کوشکی دوره قاجار با تزیینات آجری و گچ‌بری است که در خیابان هلال احمر واقع است و هم اینک به عنوان موزه دکتر صالحی استفاده می‌شود.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها