سرای وزیر

 

 

 

 

 

 

در جنوب مجموعه سعدالسلطنه و مشرق قيصريه ، سرايي در دو طبقه وجود دارد كه به سراي وزير معروف است . هشتي بسيار محتشمي كه با كاربندي تزيين شده و حياط را به بازارچه وزير متصل مي كند ، زيبايي خاصي به اين سرا بخشيده است . در چهار طرف حياط حجره هايي در دوطبقه قرار دارند كه داراي لچك هاي طاقنما ي آراسته به كاشي هاي رنگين اند كه از نقش هاي جالب تشكيل شده اند .

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها