مسجد مدرسه صالحیه

 

 

 

 

 

 

مسجد – مدرسه صالحيه را بايد بزرگترين مركز علمي ايران در قرن سيـزدهم هجري دانست كه توسط مرحوم ملا حاج صالح برغاني ، برادرشهيد ثالث و صاحب كتاب ها وتاليفات فراوان در علوم اسلامي به سال ۱۲۶۲ قمري بنيانگذاري شده است. مدرسه صالحيه در سه طبقه و با گنجايش بيش از هفتصد دانشجو در روزگار خود شهرت بسيار داشته و بزرگان بسياري همچون سيدجمال الدين اسد آبادي در آن به تحصيل پرداخته اند . مسجد كه در قسمت شمالي مدرسه قرار دارد ، داراي سه در شمالي ، جنوبي وغربي است كه در جنوبي آن به هشتي بزرگي باز مي شود كه با مدرسه مشترك است . وسعت مسجد و ستون هاي انبوه و استوار آن از رونق فروان در ايام پيشين حكايت دارد.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها