حمام صفا

 

 

 

 

گرمابه صفا ( حاج محمد رحيم ) با وسعت تقريبي ۱۱۰۰ متر مربع در انتهاي خيابان مولوي يكي از اين آثار زيباست كه بر اساس كتيبه نستعليق سر در ورودي ، در سال ۱۲۵۹ توسط حاجي حسن بن حاجي عبد ا… براي خاندان اميني  بنا شده و داراي دو قسمت جداگانه مردانه و زنانه است .  بخش هاي گونا گون داخل حمام از جمله سربينه ، خلوت ها ، صحن و حوض ها به تمامي از سنگ مرمر صيقلي ساخته شده اند .  چهار سنگابه مرمرين به شكل كشكول و كاسه كه بر روي چهار شير سنگي و در كنار حوض سر بينه قرار دارند ، ستونهاي استوار هشت گانه سنگي كه گنبد هاي سربينه و گرمخانه را نگه داشته اند ، ازاره ها و حوضچه هاي مرمر امتياز خاصي به اين گرمابه داده اند . پوشش تمامي قسمت هاي گرمابه از كاربندي هاي استادانه و زيبايي برخوردارند و تنوع در فضاهاي حمام از معماري والا و طراحي و نقشه بسيار حساب شده اي حكايت مي كنند.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها