سرای سعدیه

 

 

 

 

 

 

 

اين راسته كه بازار وزير نيز خوانده مي شود در غرب مجموعه سعد السلطنه قرار گرفته و در امتداد خيابان عبيد زاكاني بر گذري قديمي منطبق شده راسته اي ارگانيك را در ميان مجموعه هاي كاملا منتظم تشكيل داده است . اين بازار از خيابان آغاز شده و پس از عبور از جلو خان شرقي مسجد سلطاني به راسته درودگران مي پيوندد . در جبهه غربي اين بازار بخش ديگري از سراي سعـد السلطـنـه واقــع شــده كه شامل كاروانسراي بــهشتيان ، گرمـابه رضوي و مسجــد حاج ملا آقا مي شود.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها