آرامگاه رئيس‌المجاهدين

 

 

 

 

شادروان ميرزا حسن شيخ الاسلام فرزند مرحوم ميرزا مسعود شيخ الاسلام -از علماي طراز اول قزوين در عهد ناصرالدين شاه – كه رهبري آزاديخواهان و مشروطه طلبان خطه قزوين را بر عهده داشت و به دنبال مجاهدات و جانفشاني هاي فراوان در بر اندازی نظام استبدادي و فتح تهران ، لقب " رئيس المجاهدين " يافت در شب عرفه سال ۱۳۳۶ قمري در گذشت . وي براي خود آرامگاهي به همراه آب انبار و چند اتاق در ۲۵ كيلومتري جاده قديم قزوين – تهران  بنا كرد و موقوفاتي از جمله يك كاروانسرا و مقداري زمين براي آن تعيين نمود تا از محل عايدات آنها وسايل پذيرايي رايگان از رهگذران و مسافران در اتاق هاي آرامگاه فراهم آيد . اين بنا به صورت مستطيلي با طول ۱۵ وعرض ۶۰/۱۲ متر در دو طبقه ساخته شده است.آب انبار و سرداب در قسمت زيرين قرار دارد و محل مقبره در طبقه بالا به مركزيت اتاق چهار گوشي با طول ضلع ۲۰/۴ متر واقع شده است. در وسط هريك از اضلاع چهارگانه اين اتاق ، طاقنمايي با قوس نعل اسبي ايجاد گرديده كه طاقنماي شمالي و جنوبي به دو ايوان و شرقي و غربي به دو راهرو راه مي يابند . در چهار گوشه مقبره چهار اتاق قرار دارد كه با قوس گهواره اي شكل پوشش يافته اند و گنبدي مدور برفراز اطاق مركزي ساخته اند كه با كاشي هاي رنگين تزيين شده است. همسر رئيس المجاهدين را نيز در همين مكان به خاك  سپرده اند.

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها