گرمابه قجر

 

( موزه مردم شناسی)

 

 

 

 

 

اين گرمابه كه داراي قسمت مستقل مردانه و زنانه است در خيابان عبيد زاكاني  – كنار بازارچه و مسجد آقا كبير – قرار دارد و قديمي ترين حمام موجود قزوين به شمار مي آيد كه در سال ۱۰۵۷ قمري به دستور شاه عباس دوم صفوي توسط امير گونه خان از سرداران و امراي وي ساخته شده است . در اصلي گرمابه رو به جنوب باز مي شود و با راه پله مارپيچي به سر بينه منتهي مي گردد. در ديگري نيز از جانب غربي به حمام راه داشته كه احتمالا مخصوص بانوان بوده است.  بينه كه طرحي مستطيل شكل دارد و از دو طاق جناغي در شرق و غرب آن تشكيل شده ، توسط راهرويي كه داراي طاق جناغي بسيار باريك است به گرمخانه راه مي يابد . گرمخانه مردانه و زنانه به شكل چليپاست و اطاقك هايي براي شستشو در شرق و غرب آن تعبيه شده است . پوشش بنا گنبدي است و در هر گنبد جامخانه اي عمل نورگيري را انجام مي دهد . ازاره گرمخانه ها تا ارتفاع ۵/۱ متر كاشي كاري شده و رسمي بندي و يزدي بندي سقف ها به تزئين آن افزوده است. سنگ هاي بزرگ و يك تكه اي كه سكوها را فرش كرده اند از ويژگي هاي اين بنا محسوب مي شوند . اين اثر تاريخي پس از مرمت و بازسازي به عنوان موزه مردم شناسي استفاده مي گردد.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها