آرامگاه ملا‌خليلا

 

 

 

 

مقبره دانشمند ، فقيه و مفسر مشهور دوره صفويه ملا خليل بن غازي قزويني ( متوفي ۱۰۸۹) و سه فرزند وي : سلمان ، احمد و ابوذر در جوارمدرسه وي قرار دارد . بناي باقي مانده از مدرسه پرشكوه وي كه روزگاري محل محل حضور دانشمنداني نامي همچون فيض كاشاني، شيخ حر عاملي ، ملا رفيعاي واعظ ، آقا رضي و … بوده و هم اكنون در اختيار بنياد ايران شناسي شعبه استان قزوين است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها