قله خشچال

 

 

 

 

 

قله خشچال با ارتفاع 3930 متر يکي از قلل رشته کوه البرز غربي محسوب مي شود ودقيقا در مرز دو استان قزوين و مازندران قرار گرفته است موقعيت اين کوه در بين دره هاي الموت در جنوب و دره هاي دو هزار و اِشکِور در شمال خود قرار گرفته است و از قلل همجوار اين قله مي توان به قله گي جکين در شرق و قله زيور چال در غرب اشاره نمود چنانچه خط الراسي که قله خشچال روي آن قرار گرفته بسمت غرب ادامه دهيم بواسطه چند قله و گردنه به کوه درفک در کنار شهر رودبار خواهد رسيد و اگر اين خط الراس را بسمت شرق ادامه دهيم به قله سيالان خواهد رسيد البته يک يال ديگر هم از اين قله بسمت شمال غرب جدا مي شود که انتهاي آن يال هم به کوه سماموس خواهد رسيد اين کوه جاذبه هاي ديدني فراواني را در بطن خود نهفته دارد که مي توان درياچه و دره زيباي اوان در جنوب وآبشار ميج در شمال کوه را نام برد درياچه اوان درياچه زيبايي مي باشد که در کوهپايه قله خشچال با مساحت تقريبي 10 هکتار يکي از قطب هاي گردشگري استان قزوين مي باشد وهرساله خيل زيادي از گردشگران را بسوي خود جذب مي کند وگفتني است که آب اين درياچه در فصول سرد سال تا چندين متر يخ ميبندد ومناسب اسکي بر روي يخ هم مي باشد از راه هاي رسيدن به قله خشچال از جبهه جنوبي مي توان به چهار راه اشاره نمود که همه آنها با رسيدن بروي يال شرقي دره اوان مشترک مي شوند واين يال بسمت شمال تا قله خشچال امتداد دارد:

1- راه پاکوب روستاي وربن

 2- راه پاکوب روستاي اوان

3- مسيري که بعد از روستاي اوان از کف دره واز کنار رودخانه بريال شرقي سوار مي گردد

 

مسير چهارم هم که راه جاده خاکي معدن مي باشد که بطول 16 کيلومتر جهت معدن باريت تا کنار پناهگاه کشيده شده است و مي توان اين راه را توسط ماشين هاي شاسي دار طي نمود  ودر مورد راه شمالي کوه هم مي توان گفت که نزديکترين روستا به ضلع شمالي کوه روستاي ميج مي باشد که در ابتداي دره اِشکِور قرار دارد وراه از کنار اين روستا شروع و ابتدا به گردنه زيور چال مي رسد و سپس بسوي قله خشچال تغيير مسير مي يابد و بالاتر از روستا هم آبشار زيباي ميج قرار گرفته است در دورنماي قله خشچال کوه هاي زيور چال، پرچنان، سماموس، بزا کوه، بلورکوه، گي جکين، سيالان، علم کوه، شاه البرز و.... بخوبي نمايان هستند