برج‌های دوگانه خرقان

 

 

 

 

 

 

در نزدیکی روستای حصار و ۳۰ کیلومتری شهر آبگرم، دو برج آرامگاهی و شکوهمند هشت ضلعی آجری با فاصله ۲۹ متر از یکدیگر وجود دارند که از شاهکارهای هنر و معماری سلجوقی و نخستین بنا با گنبد دو پوش غیر مخروطی در معماری اسلامی محسوب می‌شوند. نقش‌های متنوع هندسی با آجر تراش در هر ضلع برج، کتیبه‌های کوفی، دیوار نگاره‌های سلجوقی، پلکان مارپیچ در ستون مدور، کاربندی و ترکیب سنجیده‌ی ارتفاع ۱۵ متری و قطر ۱۱ متری برج‌ها را باید از خصوصیات برج‌های خرقان دانست.

 

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها