سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

اصغری:

مجموعه مدیرت شهری به دنبال ایجاد تعادل بین شهروندمحوری و توسعه شهری است

حسنعلی اصغری، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، در شانزدهمین جلسه کارگروه گردشگری شهر قزوین گفت: بخش ویژه ای از ظرفیت های گردشگری ایران در قزوین قرار دارد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ اصغری گفت: این جلسه پیرو مباحثی که در گذشته درخصوص امضای تفاهم نامه گردشگری بین دو شهر تهران و قزوین با هدف هم افزایی تشکیل شده است.

رییس کارگروه گردشگری شهر قزوین خاطرنشان کرد: قزوین به سبب موقعیت جغرافیایی خاص خود، می تواند از فرصت شهر تهران استفاده کرده و شعار "قزوین شاداب؛ نزدیکترین مقصد" محقق شود.

وی با بیان این که بناهای تاریخی و کردشگری تهران در سایه پایتخت بودن و ویژگی های سیاسی کمتر دیده می شود، افزود: نزدیکی قزوین و تهران می تواند، فرصت ویژه ای برای تهران و ارتقای گردشگری آن ایجاد کند.

اصغری گفت: انتظار می رود، از فرصت نزدیکی شهرهایی چون تهران و کرج، به منظور هم افزایی حداکثری در حوزه گردشگری استفاده کرد.

این مقام مسوول یکی از آسیب های مدیریت را بخشی نگری عنوان و تاکید کرد: اگر در کنار هم باشیم می توانیم به اهداف سازمانی دست یافته و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار قزوین خاطرنشان کرد: در گذشته تعامل زیادی میان مجموعه مدیریت شهری و میراث فرهنگی وجود نداشت، اما امروزه به سبب نگاه کل نگرانه ای که در مجموعه شهری وجود دارد، کارگروه گردشگری شهر قزوین با حضور مدیران شهرداری و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان برگزار می شود.

رئیس کارگروه گردشگری شهر قزوین تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهر قزوین، به شهروند محوری و توسعه شهری توامان توجه دارد و به دنبال ایجاد تعادل بین آن ها است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط