آب انبار حکیم

 

 

 

 

حاج ميرزا حكيم از پزشكان قديمي قزوين در سال ۱۲۴۴آبگير بزرگي را در انتهاي بازارچه خيابان – روبروي مسجد جامع – بنا كرده كه به نام حكيم مشهور است . سردر زيباي اين آبگير كه داراي رسمي بندي است به راه شيري مي پيوندد كه در فضاي آغازين آن دو سكوي سنگي در دو سويش قرار دارد و كاربندي سقف آن به زيبايي اش افزوده است . طاق مخزن به صورت آهنگ و آجري است كه بيش از ۹۰۰ متر مكعب آب را در خود جاي مي دهد . اين آب انبار سي و شش پله دارد و كتيبه سر درآن از كاشي لاجوردي است . همزمان با آب انبار حكيم سقاخانه اي نيز در مقابل آن ساخته شده كه هنوز پابرجاست .

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها