سرای حاج‌رضا

 

 

 

 

 

 

 

 

اين سرا در دو طبقه با حياطي وسيع ساخته شده كه حجره هاي بازرگانان در چهار سوي آن گسترده است. هشتي بزرگي كه داراي گنبد با شكوه وبه سقف يزدي بندي شده و كاشي هاي رنگين آراسته است در جنوب غربي بنا قرار گرفته و به زيبايي حياط افزوده است.

 

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها