زیارتگاه هفت صندوق

 

 

 

 

 

 

در ۳۵ كيلو متري غرب تاكستان به دنبال عبور از روستاهاي حسين آباد دودانگه و جرندق به روستاي هفت صندوق مي رسيم كه با بناي زيباي زيارتگاهي جلوه گري مي كند . ممكن است اين محل همان جايي باشد كه حمد ا… مستوفي در باره اش گفته است :  " مشهدي است به جرندق و در آنجا گور بعضي از صحابه است . " نامگذاري هفت صندوق نيز اين گمان را افزايش مي دهد .

پلان بناي زيارتگاه به شكل مربع است كه ايوان و در ورودي در قسمت جنوبي آن قرار دارد . ديواره شرقي و غربي داراي چهار طاقنماي كم عمق به ارتفاع ۷ متر است كه از تزيينات اندك آجري برخوردار مي باشد . نماي شمالي سه طاقنما با قوس جناغي دارد و ايوان جنوبي عبارت از يك طاقنماي رفيع با قوس جناغي است كه طاقچه هاي دو طبقه اي آن را قاب كرده اند . سقف ايوان داراي تزيينات رسمي بندي و سقف يك كاسه است و با دو ورودي به طاق هاي طرفين مي پيوندد . پا طاق ها يك طاقنماي ورودي هستند كه طاقنماي كوچك تري بر بالاي آن ها ساخته شده و از پلكاني مارپيچ به اتاق هاي كوچكي به ابعاد ۱/۵*۳ متر راه مي يابند كه با سقف خنچه پوش تزيين شده و چهار طاقچه ساده با قوس هلالي به ابعاد۵۰*۵۰ سانتي متر دارند. قسمت اصلي بقعه چهار گوشي به طول ۷متر در هر ضلع است كه به شكل چهار طاقنماي جناغي بالا آمده و با مقرنس هاي ساده اي طرح چهار ضلعي بنا را براي اجراي گنبد آماده كرده اند . گنبد زيارتگاه دو پوش است كه از خارج به صورت پيازي و از داخل مدور مي باشد. بناي فعلي را بايد از آثار دوره قاجاري به شمار آورد .

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها