گراند هتل

 

 

 

 

نخستین هتل ایران به شیوه امروزی جهان در سال‌های پایانی دوره قاجاری است که توسط ارباب برزو مهرشاهی از زرتشتیان قزوین در خیابان پیغمبریه و غرب دولتخانه صفوی ساخته شده است. راه‌روهای و اتاق‌های این هتل سه طبقه با طاق و تویزه پوشش داده شده و از ویژگی‌هایی همچون: روکش چوبی، ستون های مدور با سر ستون‌های گلدانی، سقف چوبی، گچ‌بری، آجرکاری و… برخوردار است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها