کلیسای آسوریان

 

 

 

 

اين كليسا كه در خيابان طالقاني قرار دارد براي مراسم مذهبي آسوري –  كلده اي هاي مهاجري كه در قزوين سكونت داشتند به سال ۱۹۱۵ ميلادي توسط ماريوحنا پايه گذاري شده و تا اكنون پا برجا مانده است . آسوريان قزوين علاوه بر اين كليسا مدرسه مستقلي نيز داشته اند.