امامزاده علی شکرناب

 

 

 

 

 

 

در ۳۰ كيلومتري شمال شرق قزوين و در كنار گورستان قديمي روستاي شكر ناب – كه اينك از توابع شهرستان آبيك به شمار مي رود – بناي امامزاده اي قرار دارد كه از آثار قرن هشتم و نهم هجري است . گزارش مورخ بزرگ حمد ا… مستوفي در سال ۷۳۰ ه . ق درباره آن چنين است . " … مشهدي پيدا شده كه از فرزندان علي كرم الله وجهه يكي آنجا مدفون است . نامش علي بن عون بن مرتضي عليه السلام و آن مزار را هيبتي عظيم است ".
حرم طرحي هشت ضلعي دارد كه طول هر ضلع آن ۸۰/۲متر است . در نماي خارجي بنا روي جرزهاي هشت گانه طاقنماهايي قابسازي شده و در زير تيزه قوس هاي بالا طاقنما ها يك طرح هندسي تزييني به صورت قطار بندي دندانه دندانه به وجود آمده است . از روي اين قطار بندي كم عرض ، ديوارهايي به ارتفاع هشتاد سانتي متر بالا رفته و از آنجا به نرمي به طرف داخل شكسته شده در نتيجه گنبد هرمي هشت ضلعي را شكل داده است .
در دوره هاي بـعد يك شبــستان هشت ضلعي كه جلو خاني سر پوشيده دارد و پوشش آن به وسيله سه گنبد آجري كوتاه صورت پذيرفته به بناي حرم افزوده شده است .
سر در ورودي كه از تزيـينات كاشي و آجر برخوردار است ، كاشي هاي كف پوش معروف به "ابر وباد " و يك كتيبه سنگي مورخ ۸۸۴ از ويژگي هاي ديگر اين بنا محسوب مي شود .

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها