آب انبار آقا

 

 

 

 

اين آبگير كه از آثار دوره قاجاري است در خيابان مولوي در نزديكي مسجد آقا  قرار دارد . سردر آب انبار كه مزين به كاشي معقلي و كاربندي است به راه شير سي پله اي آن مي پيوندد. مخزن كه طرح مستطيل نامنظم دارد با ديوار هايي به قطر ۲/۲۰ متر از شفته آهك و روكش ساروج بنا شده گنجايش حدود ۸۰۰ متر مكعب آب را داراست.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها